Tư vẫn pháp luật (miễn phí)

Tư vẫn pháp luật (miễn phí)

Các đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý khi yêu cầu trợ giúp phải xuất trình giấy chứng nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nơi làm việc (đối với người nghèo).

Tòa thường coi nhẹ chứng cứ của luật sư, vì sao?

Tòa thường coi nhẹ chứng cứ của luật sư, vì sao?

Theo một giảng viên trường ĐH Luật Hà Nội, luật sư là những người có trình độ, kiến thức pháp luật chuyên sâu, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động bào chữa và là người được đào tạo về kỹ năng hành nghề.