Trang chủ » tags »
Quyền yêu cầu ly hôn theo luật hiện hành: Vợ chồng đều thiệt !
Ly hôn, chuyện ngàn đời không ai muốn, nhưng cũng không thể tránh khi sự đã rồi. Và, để đảm bảo quyền lợi cho cả đôi bên nam - nữ khi quan hệ hôn nhân tan vỡ, pháp luật đã đề ra chế định ly hôn. ...